Class Weak-Transitive-Relation

Arity: 1
Documentation: Relation R is weak-transitive if R(x,y) and R(y,z) and x /= z implies R(x,z).
Instance-Of: Class, Relation, Set
Subclass-Of: Binary-Relation, Relation, Set


Slots:

Arity: 2

Implication Axioms for Weak-Transitive-Relation:

(=> (Weak-Transitive-Relation ?R)
  (=> (And (Holds ?R ?X ?Y) (Holds ?R ?Y ?Z) (Not (= ?X ?Z)))
    (Holds ?R ?X ?Z)))


Equivalence Axioms for Weak-Transitive-Relation:

(<=> (Weak-Transitive-Relation ?R)
   (And (Binary-Relation ?R)
     (=> (And (Holds ?R ?X ?Y) (Holds ?R ?Y ?Z) (Not (= ?X ?Z)))
       (Holds ?R ?X ?Z))))